Αντιμετώπιση δύσκολων περιστάσεων στην παιδοδοντιατρική

Η παιδοδοντιατρική αποτελεί ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται αποκλειστικά με τη φροντίδα της στοματικής υγείας του νεογέννητου, των παιδιών, των έφηβων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως και των ιατρικά επιβαρυμένων παιδιών.

Οι δυο βασικές αρχές της παιδοδοντιατρικής , είναι η μελέτη της οδοντιατρικής φοβίας και της οδοντιατρικής πρόληψης.

Οι οδοντίατροι οι όποιοι εξειδικεύονται στην παιδοδοντιατρική, μελετούν με λεπτομέρεια την ψυχολογία των παιδιών στην οδοντιατρική καρέκλα και όλες της τεχνικές συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της φοβίας του παιδιού στο οδοντιατρικό περιβάλλον, ενώ η πρόληψη και η θεραπεία των νόσων του στόματος είναι δεύτερο βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης.

Ακόμα και παιδιά με αναπηρία μπορούν να προσεγγιστούν από τον παιδοδοντίατρο, με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική συνεργασία και να περιοριστεί η ανάγκη χρήσης καταστολής ή γενικής αναισθησίας για την οδοντιατρική τους αντιμετώπιση.

Η εφαρμογή ειδικών ψυχολογικών τεχνικών καθοδήγησης και διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του παιδιού και το ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της οδοντοθεραπείας, κάνουν τη διαδικασία απλή, κατανοητή και αποδεκτή, ώστε να καταστεί εφικτή μια θεραπεία στο χώρο του ιατρείου.

Στις εξειδικευμένες περιπτώσεις παιδιών με ιδιαίτερα σοβαρού βαθμού φοβίας και άγχους , που δεν μπορούν να συνεργαστούν στο περιβάλλον του ιατρείου , υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης γενικής αναισθησίας.

Συνήθως τα περιστατικά αυτά, αφορούν παιδιά πολύ μικρής ηλικίας , με ή χωρίς επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό , που χρήζουν εκτεταμένη και σοβαρή οδοντιατρική θεραπεία. Επίσης ασθενείς με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ιατρείο , συστήνεται η οδοντιατρική αντιμετώπιση τους σε νοσοκομείο, με παρουσία αναισθησιολόγου , κάτω από χορήγηση γενικής αναισθησίας.

Η εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα στο χώρο ενός παιδοδοντιατρείου, είναι συνυφασμένη και τεκμηριωμένη, βάση των νεώτερων δεδομένων της παιδοδοντιατρικής.

Η μεθοδολογία της θεραπείας, των τεχνικών που ακολουθούντα και των οδηγιών που συστήνονται στους γονείς , ακολουθεί τα πρωτοκολλά που καθορίζονται από την Ελληνική παιδοδοντιατρική εταιρία (Ε.Π.Ε) (WWW.H.S.P.D.) , τα όποια είναι βασισμένα στα πρωτοκολλά της ευρωπαϊκής παιδοδοντιατρικής εταιρίας (WWW.E.A.P.D.GR) και της αμερικανικής παιδοδοντιατρικής εταιρίας (WWW.A.A.P.D.GR).

Για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, ακολουθείται πρωτόκολλο που περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού και ακτινογραφικός έλεγχος βάση των οποίων καθορίζεται το σχέδιο θεραπείας , το όποιο μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα εργασιών. Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν από άπλες έως σύνθετες εμφράξεις ,εξειδικευμένες
θεραπείες πολφού , προσωρινές στεφάνες αποκατάστασης , εξαγωγές δοντιών καθώς και πλήθος
άλλων εξειδικευμένων εργασιών.

Μαρία Γκαβέλη Παιδοδοντίατρος D.D.S. M.DSc.

Σχόλια

Next Post Previous Post