Αδαμαντία Βλαχάκη

Οδοντοφατνιακός Χειρουργός

2008-2014: Εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2015-2019: Επιλέχθηκε μετά από εξετάσεις, και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οδοντοφατνιακής χειρουργικής της Κλινικής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα ασκήθηκε κλινικά στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

Έχει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα με συμμετοχή (ομιλίες) και παρακολούθηση πολυάριθμων συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και αγγλικά περιοδικά. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Είναι μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης (European Association of Ossteointegration-EAO).